4 RESULTS

Tikšanās 06.augustā

Uzaicinājums!

Ir atspīdējusi Dieva, mūsu Glābēja, laipnība un mīlestība uz cilvēkiem! Viņš glābj! Ikvienu, kas tic! Mēs to esam piedzīvojuši un nevaram klusēt, nepadaloties priekā!
Aicinu būt kopā Dieva bērnu sadraudzībā! Tiekamies Jelgavā, Dobeles šosejā 100 piektdien, 6.augustā plkst.19:00

Ilgojoties satikt,
Teovils

Skat. Titum 2:11-14 un 3:4-7

Tikšanās 13.februārī

Mīļie,

pārdomāju, kā darbojas un uz ko balstās Dieva ģimene, un atzinu, ka manam Tēvam nav cits motīvs rīcībai attiecībās ar mani (un visiem pārējiem Viņa bērniem), kā vienīgi mīlestība!
Viņš ir mīlestība, un mēs caur Jēzu savas dzīves apslēpuši Viņā (Kolosiešiem 3:3)!
Tādēļ, atzinuši savu Dieva bērna statusu, dāvāsim tālāk viens otram šo mīlestību, kas tik dāsni mūs apņem! Mēs esam aicināti uz sirsnīgu, neliekuļotu sadraudzību Kristū, kas ir dievišķās mīlestības akts, un Vārds saka, ka šāda kopā sanākšana Debesu Tēvam ir patīkama!

Tādēļ nebeidzu aicināt – lai dalītos mīlestībā, neko atpakaļ negaidot un neprasot!

Sadraudzības vakars notiks ceturtdien, 13. februārī Jelgavā, Dobeles šosejā 100. Sākums plkst. 19:00. Sanākim kopā, lai pateiktos Debesu Tēvam par apsolījumu Jēzū Kristū, par cerību, kas nepamet kaunā!

Ēbrejiem 10:24,25
“Un vērosim cits citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem…
… redzot tuvojamies to dienu.”

Teovils

Read mor

Tikšanās 16.janvārī

Svētajiem un ticīgajiem Dieva bērniem Kristū, kas dzīvo Latvijā: žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva! (pārfrāzējot Kolosiešiem 1:2)

Aicinu uz Dieva pielūgsmes un sadraudzības Kristū vakaru, kas notiks ceturtdien, 16.janvārī Jelgavā, Dobeles šosejā 100. Sākums plkst. 19:00.

Evaņģēlija patiesības vārds visā pasauē nes augļus un pastāvīgi aug (apustuļa Pāvila vārdi).

Paldies Dievam, tas aug arī pie mums, kas mācamies patiesībā izprast Viņa žēlastību!

Mēs atkal pielūgsim un slavēsim mūsu Kungu Jēzu un Tēvu, kas Viņu mums sūtījis, un teiksim Viņa neizmērojamo žēlastību!

Uz tikšanos, Teovils

(more…)

Tikšanās 16.augustā

Rakstu visiem, kas ir Kristū Jēzū, visiem, kas vēl tikai meklē Dievu un ceļu pie Viņa, nabagiem un izsalkušiem, bagātiem un paēdušiem!

16.augustā plkst. 19:00 Jelgavā, Dobeles šosejā 100, notiks Dieva un Viņa Dēla Jēzus pielūgsmes vakars.

Dosim godu Tam, kam gods nākas! Bet Viņš, būdams uzticīgs Savam Vārdam, apkalpos pie galda – ar maizi un ūdeni no Debesīm!

Jēzus saka: “Ķēniņi valda pār tautām, un varenos sauc par labdariem…, Bet Es esmu jūsu vidū kā tāds, kas kalpo.” (Lūkas 22:25-27) “…Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.” (Mateja 28:20)

Mīļais, es aicinu uz labu, neapcietini savu sirdi! Gan jau Dievs Tev dos atrast laiku un iespēju piedalīties!

Mīlestībā,

Teovils (more…)