Showing: 1 - 5 of 34 RESULTS

Tikšanās 20. augustā

Tāpēc jau mēs nākam kopā, lai uzklausītu viens otru, ne vienaldzībā noskatoties, bet patiesi iestājoties. Ka mēs pārrunājam, ko Vārds saka par dzirdēto. Ka aizlūdzam viens par otru, lai skatītu, kā evaņģēlija vēstījums top par spēku ikvienam, kas tic. [… pats Dievs darbojas ar Savu spēku jūsos, kas ticat. 1.Tesal. 2:13]
Visi mīļi aicināti. Sākums kā vienmēr – plkst. 19:00.

Teovils

Tikšanās 06.augustā

Uzaicinājums!

Ir atspīdējusi Dieva, mūsu Glābēja, laipnība un mīlestība uz cilvēkiem! Viņš glābj! Ikvienu, kas tic! Mēs to esam piedzīvojuši un nevaram klusēt, nepadaloties priekā!
Aicinu būt kopā Dieva bērnu sadraudzībā! Tiekamies Jelgavā, Dobeles šosejā 100 piektdien, 6.augustā plkst.19:00

Ilgojoties satikt,
Teovils

Skat. Titum 2:11-14 un 3:4-7

Tikšanās 13.februārī

Mīļie,

pārdomāju, kā darbojas un uz ko balstās Dieva ģimene, un atzinu, ka manam Tēvam nav cits motīvs rīcībai attiecībās ar mani (un visiem pārējiem Viņa bērniem), kā vienīgi mīlestība!
Viņš ir mīlestība, un mēs caur Jēzu savas dzīves apslēpuši Viņā (Kolosiešiem 3:3)!
Tādēļ, atzinuši savu Dieva bērna statusu, dāvāsim tālāk viens otram šo mīlestību, kas tik dāsni mūs apņem! Mēs esam aicināti uz sirsnīgu, neliekuļotu sadraudzību Kristū, kas ir dievišķās mīlestības akts, un Vārds saka, ka šāda kopā sanākšana Debesu Tēvam ir patīkama!

Tādēļ nebeidzu aicināt – lai dalītos mīlestībā, neko atpakaļ negaidot un neprasot!

Sadraudzības vakars notiks ceturtdien, 13. februārī Jelgavā, Dobeles šosejā 100. Sākums plkst. 19:00. Sanākim kopā, lai pateiktos Debesu Tēvam par apsolījumu Jēzū Kristū, par cerību, kas nepamet kaunā!

Ēbrejiem 10:24,25
“Un vērosim cits citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem…
… redzot tuvojamies to dienu.”

Teovils

Read mor