Showing: 1 - 5 of 35 RESULTS

Tikšanās 20. augustā

Tāpēc jau mēs nākam kopā, lai uzklausītu viens otru, ne vienaldzībā noskatoties, bet patiesi iestājoties. Ka mēs pārrunājam, ko Vārds saka par dzirdēto. Ka aizlūdzam viens par otru, lai skatītu, kā evaņģēlija vēstījums top par spēku ikvienam, kas tic. [… pats Dievs darbojas ar Savu spēku jūsos, kas ticat. 1.Tesal. 2:13]
Visi mīļi aicināti. Sākums kā vienmēr – plkst. 19:00.

Teovils

Tikšanās 06.augustā

Uzaicinājums!

Ir atspīdējusi Dieva, mūsu Glābēja, laipnība un mīlestība uz cilvēkiem! Viņš glābj! Ikvienu, kas tic! Mēs to esam piedzīvojuši un nevaram klusēt, nepadaloties priekā!
Aicinu būt kopā Dieva bērnu sadraudzībā! Tiekamies Jelgavā, Dobeles šosejā 100 piektdien, 6.augustā plkst.19:00

Ilgojoties satikt,
Teovils

Skat. Titum 2:11-14 un 3:4-7