Tāpēc jau mēs nākam kopā, lai uzklausītu viens otru, ne vienaldzībā noskatoties, bet patiesi iestājoties. Ka mēs pārrunājam, ko Vārds saka par dzirdēto. Ka aizlūdzam viens par otru, lai skatītu, kā evaņģēlija vēstījums top par spēku ikvienam, kas tic. [… pats Dievs darbojas ar Savu spēku jūsos, kas ticat. 1.Tesal. 2:13]
Visi mīļi aicināti. Sākums kā vienmēr – plkst. 19:00.

Teovils

LĪDZĪGI IERAKSTI