Un tautas cerēs uz Viņa Vārdu. (Jesajas pravietojums) /Mateja 12:21/

“… ļaudis, kas sēdēja tumsībā, redz lielu gaišumu, un tiem, kas sēdēja nāves zemē un ēnā, gaisma uzlēkusi.” /Mateja 4:16/

Tik piemēroti vārdi šim Ziemassvētku laikam! Ikvienai tautai un tautībai! Laikā, kad liekas, Debesis ir tuvāk, miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts.

Šajā laikā, ceturtdien, 26.decembrī aicinu uz sadraudzību Kristū, uz Viņam veltītu slavas un pielūgsmes vakaru Jelgavā, Dobeles šosejā 100. Sākums plkst. 19:00. Neaizmirsīsim uzaicināt bēdīgos un grūtsirdīgos. Mūsu Kungs grib viņus iepriecināt!

Cerībā un mīlestībā, Teovils

https://youtu.be/7lDbSftZE70

LĪDZĪGI IERAKSTI