Rakstu visiem, kas ir Kristū Jēzū, visiem, kas vēl tikai meklē Dievu un ceļu pie Viņa, nabagiem un izsalkušiem, bagātiem un paēdušiem!

16.augustā plkst. 19:00 Jelgavā, Dobeles šosejā 100, notiks Dieva un Viņa Dēla Jēzus pielūgsmes vakars.

Dosim godu Tam, kam gods nākas! Bet Viņš, būdams uzticīgs Savam Vārdam, apkalpos pie galda – ar maizi un ūdeni no Debesīm!

Jēzus saka: “Ķēniņi valda pār tautām, un varenos sauc par labdariem…, Bet Es esmu jūsu vidū kā tāds, kas kalpo.” (Lūkas 22:25-27) “…Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.” (Mateja 28:20)

Mīļais, es aicinu uz labu, neapcietini savu sirdi! Gan jau Dievs Tev dos atrast laiku un iespēju piedalīties!

Mīlestībā,

Teovils

LĪDZĪGI IERAKSTI