UZAICINĀJUMS uz dievkalpojumu Jelgavā, Dobeles šosejā 100 ceturtdien, 18.jūlijā plkst. 19:00

“Ja nu jūs ar Kristu esat augšāmcēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas. Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām.”
(Kolosiešiem 3:1-2)

Un paša Kristus sacītais (Atklāsmes 3:20):

“Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird Manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar Mani.”

Aicinu nolikt malā visu ikdienas kņadu, rūpes un ieplānotos darbus, lai šajā vakarā, kopā sanākuši, vienā prātā, pielūgtu un slavētu, un pagodinātu Dievu, Viņa Dēlu Jēzu un Svēto Garu, lai dzirdētu Dieva Vārdu, un to uzņēmuši, ticētu. Ticētu, ka Tas Kungs Dievs Savā brīnišķīgā žēlastībā mūs ir pestījis un taisnojis, ir iestājies par mums mūsu ikdienā un kārtodams kārto mūsu nesakārtotās lietas!

Viņam lai gods, slava un pateicība uz mūžu mūžiem!

Dieva mīlestībā, Teovils

LĪDZĪGI IERAKSTI