Ceturtdien, 18.aprīlī Jelgavā, Dobeles šosejā 100, septiņos vakarā ieskanēsies mūzikas instrumenti un mūsu balsis pacelsies pret Debesīm nest slavu un pielūgsmi mūsu Pestītājam Jēzum, Dievam un Svētam Garam!

Aicinu visus – priecīgos un stipros, bēdīgos un nomāktos – mums prieka vēsts pasludināma! Augšāmcelšanās vēsts par Jēzu! Viņā ir glābšana, dzīvība un pārpilnība! Ikvienam, kas tic Viņa Vārdam! (Jāņa 1:12,13)

Brauc un neatstāj tuvāko mājās!

Mīlestībā, ticībā un cerībā gaidot, Teovils

P.S.
Lūgšanu vakars otrdien, 16.aprīlī plkst. 19:00 tai pašā vietā. Aicināts katrs, kam rūp šie slavas un pielūgsmes vakari, un kas jūt Gara pamudinājumu piedalīties un lūgt.

LĪDZĪGI IERAKSTI