Pagājušā reizē viss bija it kā ierasts – slavēšana, kuram kāds Vārds sakāms, kuram kāda liecība, bet mēs visi piedzīvojām ilgi gaidīto – Svētā Gara klātbūtni un iepriecu. Mēs priecājāmies un Gars, Dēls un Tēvs priecājās, un Dieva Debesis priecājās!
Cik ļoti gribas to nepazaudēt! Dieva mīlestību mūsu vidū, beznosacījumu sadraudzību!
Aicinu visus, kuri alkst pēc tīras, neatšķaidītas un nesagrozītas patiesības, kas ir Kristus mūsos, –
uz sadraudzību Garā piektdien, 22. martā Jelgavā, Dobeles šosejā 100, plkst. 19:00. Ja jūti sirdī pamudinājumu un ir iespēja, esi gaidīts otrdien, 19. martā uz lūgšanām tai pašā vietā un laikā.
Teovils

LĪDZĪGI IERAKSTI