Svētdienas skola daudziem bērniem ir pirmā vieta, kur viņi dzird par Jēzu un kur veidojas pirmais priekšstats par ticību. Nu jau divus gadus, kopš notiek Slavas un pateicības vakari Jelgavā, Dobeles šosejā 100, tajā ir arī svētdienas skola. Tās vadītāji visbiežāk nav augsti kvalificēti pedagogi, vai bībeles skolā mācīti vadītāji, bet tie ir cilvēki, kas ir atsaukušies būt par devējiem ar to, kas tiem ir- degsme par Jēzu, vēlme pastāstīt par Viņa darbiem mūsu bērniem un vienkārši pieskatīt tos, kamēr tie ir iesaistīti uzdevumu pildīšanā, rotaļās un nodarbībās.

Mums ir vajadzība pēc palīgiem svētdienas skolā. Lūdziet par šo vajadzību un Dievs dos visas prasmes un spēku, ja šis aicinājums ir Tevi uzrunājis!

  • Bērni ir sadalīti trīs vecuma grupās: 2-4 gadi, 5-7 gadi, 8-11 gadi. Kopumā tie ir 35-55 bērni, kas sadalās pa grupām.
  • Katrai svētdienas skolas grupai ir sava nodarbību telpa, kas atrodas ēkas otrajā stāvā, kur bērni mācās lūgt un pateikties debess un zemes Radītājam, slavēt to un skolotāju vadībā veikt dažādus uzdevumus.
  • Uz katru bērnu grupu vajadzīgi divi skolotāji vai skolotājs un viņam palīgs.
  • Nodarbību materiāli var tik iedoti, vai arī ja jums ir sava pieredze, varat izmantot savu materiālu.

Un skolotājs mēs varam būt katrs, kas mīl Jēzu un kuram ir prasme liecināt par mūsu Kunga varenajiem darbiem!

Par jautājumiem, sazinies ar Agitu, tālr. 29247727, kas ir Svētdienas skolas atbildīgā persona.

LĪDZĪGI IERAKSTI