Nākamā tikšanās – 2019. gada 1. februārī pulksten 19:00, Dobeles šoseja 100, Jelgava

Plānosim šo tikšanos un paturēsim lūgšanās!

“Tu, mans dēls, smelies spēku žēlastībā, kas ir Kristū Jēzū” (2. Timotejam 2:1).

Un es smeļos, atkal un atkal …, ticībā un tikai ticībā, jo nekā cita jau man nav (un nevajag). Tu, Jēzu, mans Spēks nespēkā! Viemēr īstajā brīdī, vienmēr pietiekoši! Mans Pestītājs, mans Glābējs! Tevi es pielūdzu! Tevi es pagodinu!

Ja gribi iepriecināt mani kā savu tuvāko, pievienojies! Pagodināsim To Kungu kopējā pielūgsmē piektdien, 1.februārī Jelgavā, Dobeles šosejā 100. Sākums plkst. 19:00.

Cerībā,
Teovils

LĪDZĪGI IERAKSTI