Nams Tā Kunga Vārdam

Ceturtdien, 27. septembrī plkst. 19:00 Jelgavā, Dobeles šosejā 100. Visiem, visiem, kas meklē un izvēlas dzīvību Kristū Jēzū – mūžīgo dzīvību!

Kas un kāpēc ir šis nams, kurā mēs pulcējamies, kuru saucam tādā vārdā? Satikšanās vieta kopā būšanai? Nams labām sajūtām, dvēseles baudījumam?

Vai ne lūgšanu nams, kurā dzirdams Dzīvā Dieva Dzīvības Vārds, prieka pilna brīvības vēsts velna saistītiem? Vai ne nams visiem muitniekiem un grēciniekiem? (Lūkas 15:1 “Bet visādi muitnieki un grēcinieki pulcējās ap Viņu, lai klausītos Viņu.”)

Un mēs? Vai šis ir laiks baudīšanai, pārmērīgai sevis izglītošanai, kā teikts Apustuļu darbos 17:21: “Bet visiem… nekas cits nerūpēja kā vien ko jaunu runāt un dzirdēt”, un 2. Timot. 3:7: “kas vienmēr mācās un nekad nevar nonākt pie patiesības atziņas”?

Vai šis ir laiks ņemt vai dot, sēdēt pie galda vai apkalpot? Vai ne laiks tērpties taisnības bruņās ar apņēmību kalpot miera evaņģēlijam (Efez. 6:14-15)? Kā Dāvids: “Es mācīšu pārkāpējiem Tavus ceļus, lai grēcinieki atgriežas pie Tevis.”
Tad nu dodi mums, Kungs, patiešām tādu salauztu garu kā Dāvidam, ne pašapmierinātības un paštaisnības garu! (Psalms 51:12-15). Tu taču Pats mūs esi taisnojis Kristū un Tava Vārda apsolījums mums ir mūžam dzīvs – “Taisnīgā auglis ir dzīvības koks, un gudrais iemanto cilvēku sirdis” (Salam. 11:30). Lai mēs patiešām iemantojam ļaužu sirdis Tev, Kungs, kā Tu to esi vēlējies – “Nāciet Man pakaļ, Es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem” (Marka 1:17).
Te mēs esam, tik dārgu pestīšanu saņēmuši, trauki Tavam godam. Mēs sevi atdodam Tev! Lieto mūs pēc Sava apsolījuma un aicinājuma, un Sava prāta! Ka mūsu dēļ pazušanā neaiziet neviens Tevis izredzētais un aicinātais!

Vai Tev, mīļais, arī gribas vairāk, karstāk, dziļāk, tālāk, augstāk? Vai esam vienā Garā?

Mīlestībā un cerībā kopā strādāt,
Teovils

LĪDZĪGI IERAKSTI