Gribu vērsties pie Tevis ar kādu lūgumu!

Apmēram divus gadus atpakaļ Jelgavā, Dobeles šosejā 100, draudzes “Kristus mācekļi” telpās, iesākās slavēšanas un pielūgsmes vakari. Uz šiem vakariem brauc kristieši no dažādām Latvijas pilsētām, dažādām draudzēm un konfesijām. Mērķis ir viens – slavēt un pagodināt mūsu Kungu Jēzu Kristu caur dziesmām, liecībām, Vārdu.

Kad draudze iegādājās šo namu, tā jumts un ārsienas bija ļoti bēdīgā stāvoklī.
Vēl padomju laikā uzklātais jumta segums bija bojāts. Lietus notekas bija savu nokalpojušas un tecēja ūdens garām. Tā rezultātā vairākās vietās bija nokritis sienu apmetums, un jumts bija sliktā stāvoklī.

To, ka tas bojāja draudzes nama ārējās fasādes vizuālo izskatu, mēs varējām pieciest, bet lielākā problēma bija tajā, ka lietus ūdeņi caur šīm vietām iekļuva iekštelpās un bojāja namu arī no iekšienes.

Dievs mums deva līdzekļus, un mēs ar Dieva palīdzību izremontējām nama pirmo stāvu. Taču pēc katra lietus joprojām nama otrajā stāvā un lielajā zālē lietus ūdens iekļūst telpās. Pavasarī mēs saņēmām būvatļauju un iesākām fasādes siltināšanu un jumta labošanu. Darbi iesākās maija vidū un visu vasaru raiti virzījās uz priekšu. Uz šo brīdi ir pabeigti apmēram 70% no ieplānotajiem darbiem.

Neparedzētu apstākļu dēļ, patiešām NEPAREDZĒTU, darbi drīz var apstāties. Ja šos darbus nepaveiksim līdz galam, tad ar laiku var sabojāties jaunais segums. Lai visus ieplānotos darbus varētu pabeigt, vajadzīgi vēl 20 000 eiro.

Tāpēc es vēršos pie Jums ar lūgumu pēc palīdzības. Ja Jums ir vēlēšanās un iespēja, atbalstiet mūsu draudzi un šo kalpošanu ar saviem ziedojumiem. Mēs būsim pateicīgi par katru eiro.

Pievienoju arī dažas fotogrāfijas, kurās redzams, kas jau ir paveikts un kas vēl ir jāpabeidz.

Ja vēlaties ziedot, sazinieties ar mani, draudzes “Kristus mācekļi” mācītāju Juri Puriņu, tel. 27083100, vai pārskaitiet ziedojumu uz draudzes kontu:

Evaņģēliskās ticības kristiešu draudze „Kristus mācekļi”
Dobeles šoseja 100, Jelgava, LV-3003
Reģ. Nr. 90000816510
A/S Swedbank
Konts: LV12HABA0551011124149
Kods: HABALV22

Ar cieņu,
Juris Puriņš

LĪDZĪGI IERAKSTI