Šonedēļ, 17. augustā 19:00 atkal pulcēsimies uz Dieva pielūgsmes vakaru Jelgavā, Dobeles šosejā 100.

Meklēsim Tā Kunga prātu! Būsim gudri! Izmantosim laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Piepildīsimies ar Svēto Garu un dziedāsim savam Kungam no sirds dziļumiem, slavēsim un pielūgsim Viņu Garā! Pateiksimies par visu savam Debesu Tēvam Kristus Jēzus vārdā! (Efez. 5. nod.) Teiksim To Kungu par to, ka Viņš ir labs un žēlīgs Dievs, ka mums žēlastība Kristū dāvināta, un ka ar to mums ir diezgan! (1. Laiku 16:34, Efez. 4:7, 2. Korint. 12:9)

“Jo Es zinu, kādas Man domas par jums, saka Tas Kungs, miera un glābšanas domas un ne ļaunuma un ciešanu domas, ka Es jums beigās došu to, ko jūs cerat.” (Jerem. 29:11)

Un vēl…
Nesērosim un neraudāsim! Ēdīsim treknu un dzersim saldu. Sagatavosim groziņu ar uzkodām, lai saimniecēm ir ko likt galdā, padomājot arī par tiem, kam nebūs nekas sagatavots, jo šī diena ir svēta mūsu Kungam!

“Nebēdājieties, jo Tā Kunga prieks ir jūsu stiprais patvērums!” (Nehem. 8:10)

Mīļi gaidīsim ikvienu!

LĪDZĪGI IERAKSTI