Aicinām uz jūlija kopā sanākšanu Jelgavā Dobeles šosejā 100, ceturtdien, 12. jūlijā plkst. 19:00.

Lai Tas Kungs mums dod ieraudzīt vienam otrā sirdi, stiprinātu ar mīlestības pilnu pamācību, kas ved pie atziņas pilnības un īsta brieduma, ka beigās spējam izprast Dieva noslēpumu – Kristu Jēzu un Viņa gribu:

  • ka vairs nedzīvojam par patikšanu sev pašiem, kā Kristus nav dzīvojis par patikšanu Sev, bet par patikšanu savam tuvākam,
  • ka, apveltīti ar spēku izturēt un paciest, panesam to vājības, kas nav tik stipri, un iepriecinām viņus ar savu nesavtīgo palīdzību, mīlestību un rūpēm,
  • ka pateicība Dievam, lēnprātība, pieticība un pazemība, proti, dievbijība mums ir dārgas rotas un salda smarža!

Kaut reiz arī mūs Tas Kungs ar prieku vērotu, kā Pāvils vēroja un priecājās par Kolosiešiem, kādā vienībā un kādā spēkā viņi stāvēja ticībā uz Kristu! Mēs caur Jēzu esam saņēmuši visu, lai tas tā būtu arī ar mums! Tikai – vai Tu un es to gribam?

Uz satikšanos!

LĪDZĪGI IERAKSTI