Tā tas ir arī ar mūsu pulcēšanos uz Dieva pielūgsmes vakariem Jelgavā, Dobeles šosejā 100. Šoreiz ceturtdien, 21. jūnijā jau ierastajā laikā plkst. 19:00.

Pieņemsim savās sirdīs cits citu, tik dažādus, kā Kristus mūs ir pieņēmis (Rom. 15:7).

Mūsu starpā lai ir vienprātība un neceļas šķelšanās, ka mēs visi pilnīgi vienoti stāvam vienā prātā un vienā domā (1. Korin. 1:10)!

Sagatavosim savas sirdis 21. jūnija kopā sanākšanai. Garā stipri vai salauzti, priecīgi vai bēdās, tomēr zinādami, ka Viņš, kas mūs aicinājis Sava Dēla sadraudzībā, ir uzticīgs (1. Korint. 1:9)! Kas Viņu meklē, ir gudri (Psalmi 53:3), un kas tic uz Jēzu, ir Dieva bērni (Galat. 3:26)!

Lai Dievs mums dod vienādu prātu savā starpā Kristū Jēzū, ka mēs vienprātīgi, vienā mutē, slavētu Dievu, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvu (Rom. 15:5-6)!

Patiesā mīlestībā, cerībā un tikšanās ilgās!

LĪDZĪGI IERAKSTI