Aicinu Tevi ņemt dalību Dieva pielūgsmes un Svētā Gara sadraudzības vakarā, 10. maijā plkst. 19:00.

Tu un es… tagad saukti Dieva bērni! Kādu mīlestību Dievs parādījis! (1. Jāņa 3:1).

Izredzējis, aicinājis, piedevis, mazgājis no visiem grēkiem un šķīstījis, un darījis dzīvus līdz ar Kristu, Viņā un līdz ar Viņu mūs uzmodinājis un paaugstinājis debesīs! (Efez. 2:6)

Turēsim to dārgu! Kārosim pēc tā, kas debesīs, darīt sava Debesu Tēva prātu! Bet Viņa prāts ir, ka sirsnīga brāļu mīlestība ir mūsu vidū, sadraudzība vienā Garā! (Rom. 12:10; 1. Pētera 4:8; Filip. 2:1-5)

Uz to arī aicinu, pamudinādams Tevi ņemt dalību Dieva pielūgsmes un Svētā Gara sadraudzības vakarā, kas notiks ceturtdien, 10. maijā plkst. 19:00 Jelgavā, Dobeles šosejā 100.

Sirds alkst, lai šajā vakarā skan slava un pateicība, un pielūgsme Dievam, un Viņš Savu Vārdu sēj mūsos un pabaro katru izsalkušu un izslāpušu! Ja Tev ir kāds “tavos vārtos” ar vajadzību, neatstāj viņu mājās vienu un aizmirstu! Izvēle ir Tava – paiet garām vai palīdzēt! Atceries, Tā Kunga svētība stāv Tava nama durvju priekšā un gaida, kad Tas Kungs tai pavēlēs! (5. Mozus 28:8)

LĪDZĪGI IERAKSTI