Kristus augšāmcēlies! Un mēs, kas ticam, ka Jēzus ir mūsu Pestītājs, līdz ar Viņu esam kristībā miruši un augšāmcēlušies! Ja nē, velta ir Viņa uzvara! Un nodevuši sevi Dievam kā tādi, kas no mirušiem kļuvuši dzīvi, mēs piedzīvojam ko īpašu – grēkam vairs nav varas pār mums! Mēs dzīvojam savam Kungam Jēzum un Dievam! Skat. Romiešiem 6:2-14, Kolosiešiem 2:6-15

Ar šo iepriecas vēsti uz lūpām aicinām ikvienu ņemt dalību Kristus uzvaras svētku dievkalpojumā, kas notiks pirmdien, 2. aprīlī plkst. 15:00 Jelgavā, Dobeles šosejā 100.

LĪDZĪGI IERAKSTI