Tiekamies namā, ko Tas Kungs devis – 2. martā, piektdienas vakarā plkst. 19:00 Jelgavā, Dobeles šosejā 100.

Bet Viņam, kas, darbodamies mūsos ar Savu brīnišķo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam, lai ir gods draudzē un Kristū Jēzū uz audžu audzēm mūžu mūžos.
(Efez. 3:20-21)

Ja vēl ir kāds Tev zināms, kas ar sirdi un dvēseli ir šajā Dieva darbā, aicini pievienoties!

www.sapulce.org

LĪDZĪGI IERAKSTI