Lai šī ziņa izplatās, lai sanāk un sabrauc Dieva bērni no visas Latvijas! Nebūsim kūtri! Tas Kungs pats mūs ir izredzējis šim laikam šajā zemē spīdēt pār tumsu, lai viss, ko apspīd gaisma, kļūtu gaisma (Efez. 5:13), jā, arī viss sātana melu stratēģijas plāns Latvijai!

Tiekamies namā, ko Tas Kungs devis savai Draudzei. Šoreiz 9. februārī, piektdienas vakarā plkst. 19:00 Jelgavā, Dobeles šosejā 100.

Jēzus ir Kungs un Valdnieks!!! Arī pār Latviju!
www.sapulce.org

LĪDZĪGI IERAKSTI