Aicinu uz sadraudzību! Sadraudzību Svētā Garā! Ar Tēvu un Viņa Dēlu Jēzu Kristu! Un savā starpā!

2.Korint. 13:13 Kunga Jēzus Kristus ŽĒLASTĪBA un Dieva MĪLESTĪBA un Svētā Gara SADRAUDZĪBA lai ir ar jums visiem! Sanāksim kopā piektdien, 20. septembrī plkst. 19:00 Jelgavā, Dobeles šosejā 100.

Mīlestībā, Teovils