Aicinu uz jūlija kopā sanākšanu Jelgavā Dobeles šosejā 100, 12. jūl. 19:00

Aicinām uz jūlija kopā sanākšanu Jelgavā Dobeles šosejā 100, ceturtdien, 12. jūlijā plkst. 19:00.

Lai Tas Kungs mums dod ieraudzīt vienam otrā sirdi, stiprinātu ar mīlestības pilnu pamācību, kas ved pie atziņas pilnības un īsta brieduma, ka beigās spējam izprast Dieva noslēpumu – Kristu Jēzu un Viņa gribu:

  • ka vairs nedzīvojam par patikšanu sev pašiem, kā Kristus nav dzīvojis par patikšanu Sev, bet par patikšanu savam tuvākam,
  • ka, apveltīti ar spēku izturēt un paciest, panesam to vājības, kas nav tik stipri, un iepriecinām viņus ar savu nesavtīgo palīdzību, mīlestību un rūpēm,
  • ka pateicība Dievam, lēnprātība, pieticība un pazemība, proti, dievbijība mums ir dārgas rotas un salda smarža!

Kaut reiz arī mūs Tas Kungs ar prieku vērotu, kā Pāvils vēroja un priecājās par Kolosiešiem, kādā vienībā un kādā spēkā viņi stāvēja ticībā uz Kristu! Mēs caur Jēzu esam saņēmuši visu, lai tas tā būtu arī ar mums! Tikai – vai Tu un es to gribam?

Uz satikšanos!

Tikšanās reizes vasarā

Ar prieku varam paziņot to, ka ir zināmi vairāki datumi, kad šovasar notiks sapulces:

10. Maijs (ceturtdiena)
21. Jūnijs (ceturtdiena)
12. Jūlijs (ceturtdiena)
17. Augusts (piektdiena)

Tiekamies, lai slavētu mūsu Kungu Jēzu Kristu un liecinātu par Dieva darbiem!

Katrai lietai savs laiks (Sal. Māc. 3:1)

Tā tas ir arī ar mūsu pulcēšanos uz Dieva pielūgsmes vakariem Jelgavā, Dobeles šosejā 100. Šoreiz ceturtdien, 21. jūnijā jau ierastajā laikā plkst. 19:00.

Pieņemsim savās sirdīs cits citu, tik dažādus, kā Kristus mūs ir pieņēmis (Rom. 15:7).

Mūsu starpā lai ir vienprātība un neceļas šķelšanās, ka mēs visi pilnīgi vienoti stāvam vienā prātā un vienā domā (1. Korin. 1:10)!

Sagatavosim savas sirdis 21. jūnija kopā sanākšanai. Garā stipri vai salauzti, priecīgi vai bēdās, tomēr zinādami, ka Viņš, kas mūs aicinājis Sava Dēla sadraudzībā, ir uzticīgs (1. Korint. 1:9)! Kas Viņu meklē, ir gudri (Psalmi 53:3), un kas tic uz Jēzu, ir Dieva bērni (Galat. 3:26)!

Lai Dievs mums dod vienādu prātu savā starpā Kristū Jēzū, ka mēs vienprātīgi, vienā mutē, slavētu Dievu, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvu (Rom. 15:5-6)!

Patiesā mīlestībā, cerībā un tikšanās ilgās!