Labdien, dārgais Dieva bērns!

Gribu vērsties pie Tevis ar kādu lūgumu!

Apmēram divus gadus atpakaļ Jelgavā, Dobeles šosejā 100, draudzes “Kristus mācekļi” telpās, iesākās slavēšanas un pielūgsmes vakari. Uz šiem vakariem brauc kristieši no dažādām Latvijas pilsētām, dažādām draudzēm un konfesijām. Mērķis ir viens – slavēt un pagodināt mūsu Kungu Jēzu Kristu caur dziesmām, liecībām, Vārdu.

Kad draudze iegādājās šo namu, tā jumts un ārsienas bija ļoti bēdīgā stāvoklī.
Vēl padomju laikā uzklātais jumta segums bija bojāts. Lietus notekas bija savu nokalpojušas un tecēja ūdens garām. Tā rezultātā vairākās vietās bija nokritis sienu apmetums, un jumts bija sliktā stāvoklī.

To, ka tas bojāja draudzes nama ārējās fasādes vizuālo izskatu, mēs varējām pieciest, bet lielākā problēma bija tajā, ka lietus ūdeņi caur šīm vietām iekļuva iekštelpās un bojāja namu arī no iekšienes.

Continue reading “Labdien, dārgais Dieva bērns!”